There are no translations available.

 
垫片应用说明
剖面图 内部焊接:防止焊接垫片和法兰之间的缝腐蚀 外部焊接:允许焊接至无缝 径向不均匀膨胀补偿 拆分及重焊
标准焊接 不可以 最大半径补偿达5毫米,由空心的唇的厚度决定 可以使2毫米的切断盘轻松拆分,可重焊4次
可进行不连续补焊,以加强紧固能力 标准焊接 最大半径补偿达5毫米,由空心的唇的厚度决定 可以使2毫米的切断盘轻松拆分,可重焊4次
a.可进行不连续补焊,以加强紧固能力
b.如果易腐蚀
a.标准焊接 b.不连续焊加强紧固 因唇的尺寸小,影响小。最大扩张半径为0.5毫米 难以分解,可重焊3次
a.可增加不连续焊接,以加强紧固能力b.如果易腐蚀 a.标准焊接 b.可增加不连续焊接,以加强紧固能力 几乎不可能,最大扩张半径为0.1毫米 几乎不可能,分离时材料损失为2-3毫米,可重焊接5次
唯一可行的方法 a.不可以b.此外,需要符合IN2526标准M型法兰 影响不大,主要由垫片突出部位决定,最大扩张半径为0.3毫米 几乎不可能,分离时材料损失为2-3毫米,可重焊接5次
常用材料:
304\304L\304H\430\316\316L\321\316Ti\F12\F22\F5\A204 Gr.A\4017\A570 Gr.36 \Inconel 600\Monel 460\Copper\......
 
RA22剖面图
 
唇焊垫片-RA22    
每套含两片    
Dimension in            For ANSI B16.5    
NPS
Class
150-300 400-900 1500-
2500
150 300- 2500
d1 d2 d3 d2 d3
1/2 15.7 14.0 6.4 29 45 29 45
3/4 20.8 18.8 11 33 53 33 53
1 26.7 24.4 15.2 42 62 42 62
1 1/4 35.1 32.5 22.8 52 72 55 75
1 1/2 40.9 38.1 27.9 60 80 64 84
2 52.6 49.3 38.2 75 95 83 103
2 1/2 62.7 58.9 45 96 116 96 116
3 78 73.7 58.4 105 125 118 138
3 1/2 90.2 83.5   131 151 131 151
4 102.4 97.3 80.1 148 168 148 168
5 128.3 122.2 103.2 160 180 177 197
6 154.2 146.3 124.4 185 205 207 227
8 202.7 193.8 174.6 240 260 261 281
10 254.5 247.6 222.3 295 315 315 335
12 304.8 298.4 273.1 372 392 372 392
14 336.6 330.2 304.8 404 424 404 424
16 387.3 381.0 355.6 461 481 461 481
18 438.1 431.8 406.4 525 545 525 545
20 488.9 482.6 457.2 575 595 575 595
22 539.7 533.4 508.0 632 652 632 652
24 590.5 584.2 558.8 683 703 683 703
 
 
NPS
Zoll
Class150-300
Class400-600
Class900
d1
d2
d3
d1
d2
d3
d1
d2
d3
26 641.4 695.8 715.8 635.0 695.8 715.8 622.4 708.4 728.4
28 692.2 746.6 766.6 685.8 746.6 766.6 673.2 759.2 779.2
30 743 797.4 817.4 736.6 797.4 817.4 724 810 830
32 793.8 848.2 868.2 787.4 848.2 868.2 774.8 860.8 880.8
34 844.6 899.0 919.0 838.2 899.0 919.0 825.6 911.6 931.6
36 895.4 949.8 969.8 889.0 949.8 969.8 876.4 962.4 982.4
38 946.2 1000.6 1020.6 939.8 1000.6 1020.6 927.2 1013.0 1033.0
40 997.0 1051.4 1071.4 990.6 1051.4 1071.4 978.0 1064.0 1084.0
42 1047.8 1102.4 1122.2 1041.4 1102.4 1122.2 1028.8 1114.8 1134.8
44 1098.6 1153.0 1173.0 1092.2 1153.0 1173.0 1079.6 1165.6 1185.6
46 1149.4 1203.8 1223.8 1143.0 1203.8 1223.8 1130.4 1216.4 1236.4
48 1200.2 1254.6 1274.6 1193.8 1254.6 1274.6 1181.2 1267.2 1287.2
50 1251.0 1305.4 1325.4 1244.6 1305.4 1325.4      
52 1301.8 1356.2 1376.2 1295.4 1356.2 1376.2      
54 1352.6 1407.0 1427.0 1346.2 1407.8 1427.0      
56 1403.4 1457.8 1477.8 1397.0 1457.8 1477.8      
58 1454.2 1508.6 1528.6 1447.8 1508.6 1528.6      
60 1505.0 1559.4 1579.4 1498.6 1559.4 1579.4